Magyar törvények

Szexuális kényszerítés

Kényszerítés alatt a törvény azt érti, ha az áldozat ellen nem irányult életét veszélyeztető fenyegetés vagy fizikai bántalmazás. Tehát, ha az elkövető mondjuk azzal fenyegette meg, hogy „eltöröm a kedvenc játékodat” vagy „ha erről szólsz bárkinek, a papa/anya börtöbe kerül”. A joggyakorlatban ennek alkalmazása eltérő lehet.

Ha az áldozat 14 és 18 év közötti volt, akkor a büntetési tétel 2-8 év szabadságvesztés. Az elévülés 8 év. Tehát a túlélő 26. életévének betöltése előtt fordulhat csupán a hatóságokhoz, ha pedig a visszaélés pl. 14 éves korában történt, és a 8 év lejárna 23 éves kora előtt, akkor 23 éves koráig.

Ha az áldozat 14 év alatti volt, akkor a büntetési tétel 5-10 év szabadságvesztés. Az elévülés 10 év. Tehát a túlélő 24 éves kora után nem fordulhat a hatóságokhoz.

Szexuális erőszak

Szexuális erőszaknak minősül, ha 12 év alatti az áldozat, akivel szexuális cselekményt végeztet az elkövető (konkrét erőszak hiányában is). A büntetési tétel 5-10 év szabadságvesztés, de 23 éves korig lehet feljelentést tenni.

Ha az áldozat 12 és 18 év közötti, és élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel vette rá az elkövető a szexuális cselekményre, akkor a büntetési tétel 5-től 10 évig terjed. Ez azt jelenti, hogy a túlélő vagy 23 éves koráig (ha a cselekmény pl. 12 éves korában történt), vagy a cselekményhez képest plusz 10 évig, maximum 28 éves koráig tud feljelentést tenni.

Szexuális visszaélés

A szexuális visszaélés feltételezi, hogy az áldozat „beleegyezett” a szexuális cselekménybe. Sarkallatos pontja a jogalkalmazásnak, hogy mit nevezünk „beleegyezésnek”.

Ha az áldozat 12 és 14 év közötti, az elkövető pedig idősebb 18 évnél, akkor a bűncselekmény 1-5 év szabadságvesztéssel büntethető. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb az áldozat 19 éves korára elévülne, azonban a Btk. 26. § (2) bekezdésében található meghosszabítás miatt 23 éves koráig tehet feljelentést.

Ha az áldozat 14-18 év közötti, az elkövető pedig 18 évnél idősebb és hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve követett el szexuális cselekményt, az 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Az elévülés itt is meghosszabodik az áldozat 23 éves koráig, ha egyébként lejárna. .

Fontos és szomorú új szabálya a Btk.-nak, hogy a 12-18 évesek közötti szexuális visszaélést nem ismeri el. Tehát a 2013-ban hatályos jog szerint pl. a 12 éves gyerekre vigyázó majdnem 18 éves fiatal által erőszak vagy kényszerítés nélkül elkövetett szexuális visszaélést nem tekinti büntetendőnek.

Vérfertőzés

A vérfertőzés csak egyenesági rokonra vonatkozik (szülő, nagyszülő, testvérek), nem vonatkozik a többi családtagra (pl. nagybácsi, unokatestvér). A bűntett 3 évig terjedő szabadságvesztéssel jár. Testvérek közötti közösülés 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A leszármazó nem büntethető, ha a bűncselekmény időpontjában még nem töltötte be 18. életévét. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogyha az abúzus elkezdődött az áldozat gyerekkorában – aki lehet gyerek, unoka –, és tart 18 éves kora után is, akkor az áldozat is büntethető vérfertőzés elkövetése miatt. 

Ha egy apa szexuálisan használja a lányát, akkor maximum három év szabadságvesztést kaphat, feltéve, hogy az eset nem minősül szexuális visszaélésnek vagy szexuális erőszaknak. A vérfertőzés 18 éven aluli áldozata 23 éves koráig tehet feljelentést. (Tehát a vérfertőzés áldozatát 18 éves koráig hajlandó a jogalkotó áldozatnak tekintenni, attól kezdve pedig elkövetőnek tekinti, függetlenül attól, hogy mikor kezdődőtt a visszaélés.) Javasoljuk, hogy legalább szexuális visszaélés miatt tegyen feljelentést, többek között azért, mert ott az áldozat semmiképp nem minősülhet társtettesnek.